A comparison of isolated circulating tumor cells and tissue biopsies using whole-genome sequencing in prostate cancer

Jiang Runze, Lu Yi-Tsung, Ho Hao, Li Bo, Chen Jie-Fu, Lin Millicent, Li Fuqiang, Wu Kui, Wu Hanjie, Lichterman Jake, Wan Haolei, Lu Chia-Lun, OuYang William, Ni Ming, Wang Linlin, Li Guibo, Lee Tom, Zhang Xiuqing, Yang Jonathan, Rettig Matthew, Chung Leland W K, Yang Huanming, Li Ker-Chau, Hou Yong, Tseng Hsian-Rong, Hou Shuang, Xu Xun, Wang Jun, Posadas Edwin M